Erkenning / Certificering

Wij hebben een VIHB nummer. Het VIHB-nummer is een registratienummer welke door de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is toegekend aan vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, indien zij staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst. Zonder vermelding op deze lijst is het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van afvalstoffen niet toegestaan.

Niwo

 

Milieuvriendelijk