Milieu

MILIEU

Metaalrecycling is een
bloeiende bedrijfstak

Metaalrecycling is een bloeiende bedrijfstak. En dat is maar goed ook, want metaalrecycling voorkomt uitputting van schaarse grondstoffen en het ontstaan van afval. Bovendien bespaart recycling energie en draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Het is dus een duurzame bedrijfstak.  Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 2,7 miljoen ton aan schroot en non-ferro metalen ingezameld.

Ingevolge beschikking van de minister van VROM is Joop van Daalens Recycling op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen vermeld. ( VIHB / NIWO )

Metaalrecycling

Het milieu blijft steeds onze aandacht vragen. We kunnen dan ook niet meer om metaalrecycling heen. Recycling van metalen vereist veel kennis en ervaring waarbij de actuele milieuvoorschriften voortdurend voorop staan. Joop van Daalens Recycling is in het bezit van alle benodigde milieuvergunningen.

  • Beste inkoop- en verkoopprijzen
  • Vlotte financiële afhandeling
  • Milieuverantwoorde verwerking en opslag

DIRECT CONTACT

Heeft u nog vragen?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met ons via het contactformulier!